weixin 

mobile site

>
Contact
 
Hubei Yixing Intelligent Equipment Co., Ltd.
Tel: 0722-6268552/0722-6268553/0722-6268579
Fax: 0722-6268558
Address: No. 8, Dujiawan Road, Shili Industrial Park, Guangshui City, Hubei Province